MindShift Gotland – lokal samverkan för psykisk hälsa

MindShift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Bakom föreningen står ett nätverk av organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och vi jobbar gränsöverskridande för att gemensamt utforma ett långsiktigt och hållbart arbete för god och jämlik psykisk hälsa på Gotland.

Bli en Guldhjärna! Utbildning i Första hjälpen för psykisk hälsa

Just nu planerar vi för att genomföra utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa, vilket är den första aktiviteten inom projektet Guldhjärnan. Under hösten arrangeras två typer av utbildningar, där den ena är själva Första hjälpen-kursen och den andra för att utbilda instruktörer som i sin tur ska kunna utbilda andra.

Vill du veta mer om någon av utbildningarna och kanske anmäla intresse? Här kan du läsa mer om både projektet och utbildningarna.

Om MindShift Gotland

Läs mer om hur det hela började och hur viljan att hjälpa andra skapade helt nya tankegångar, nya nätverk och nya samarbeten. Samarbeten som i sin tur har gett upphov till en rörelse med fokus på att skapa förutsättningar för psykisk hälsa.

Du kan hjälpa till!

Ingen kan gör allt, men alla kan göra något. Läs mer om hur du som privatperson, arbetsgivare eller  organisation/förening kan sprida kunskap kring psykisk hälsa genom projektet Guldhjärnan.

Behöver du stöd?

Är du eller någon anhörig i behov av stöd kopplat till psykisk hälsa? Syftet med MindShift Gotland är inte att hjälpa enskilda individer utan snarare att arbeta förebyggande så att problem inte ens ska behöva uppstå. Däremot ger vi gärna tips på andra aktörer som kan erbjuda stöd.

#mindshiftsverige

Mindshift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Föreningen startades av ett nätverk med organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och är öppen för alla som vill bidra