Kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa

Här kan du läsa mer om projektet Guldhjärnan och utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, eller rent av anmäla dig till en kurs.

Föreläsningar under hösten

Under hösten arrangeras en rad föreläsningar kring jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Detta sker i ett samarbete mellan Region Gotland, Polisen, Länsstyrelsen Gotland och Finsam.

Om MindShift Gotland

Läs mer om hur det hela började och hur viljan att hjälpa andra skapade helt nya tankegångar, nya nätverk och nya samarbeten. Samarbeten som i sin tur har gett upphov till en rörelse med fokus på att skapa förutsättningar för psykisk hälsa.

Behöver du stöd?

Är du eller någon anhörig i behov av stöd kopplat till psykisk hälsa? Syftet med MindShift Gotland är inte att hjälpa enskilda individer utan snarare att arbeta förebyggande så att problem inte ens ska behöva uppstå. Däremot ger vi gärna tips på andra aktörer som kan erbjuda stöd.