Informationsmöten – Första hjälpen till psykisk hälsa

Under januari arrangerar vi informationsmöten om möjligheten att anordna Första hjälpen-utbildningar ute i socknarna på Gotland. Informationen riktar sig till olika föreningar runt om på ön.

Kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa

Här kan du läsa mer om projektet Guldhjärnan och utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, eller rent av anmäla dig till en kurs.

Om MindShift Gotland

Läs mer om hur det hela började och hur viljan att hjälpa andra skapade helt nya tankegångar, nya nätverk och nya samarbeten. Samarbeten som i sin tur har gett upphov till en rörelse med fokus på att skapa förutsättningar för psykisk hälsa.

Behöver du stöd?

Är du eller någon anhörig i behov av stöd kopplat till psykisk hälsa? Syftet med MindShift Gotland är inte att hjälpa enskilda individer utan snarare att arbeta förebyggande så att problem inte ens ska behöva uppstå. Däremot ger vi gärna tips på andra aktörer som kan erbjuda stöd.

Mindshift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Föreningen startades av ett nätverk med organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och är öppen för alla som vill bidra