Psykisk hälsa är inte en vårdfråga.
Det är vår fråga!

MindShift är en rörelse där vi arbetar med förebyggande insatser för psykisk hälsa. Bakom rörelsen står ett nätverk av organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet. Vårt gemensamma mål är att utforma ett långsiktigt och hållbart arbete för god och jämlik psykisk hälsa på Gotland.

Psykisk ohälsa handlar nämligen inte bara den som mår dåligt. Den rör oss alla. Vi ser psykisk hälsa och välbefinnande som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling.

Kurser – Första hjälpen till psykisk hälsa

Här kan du läsa mer om projektet Guldhjärnan och utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, eller rent av anmäla dig till en kurs.

Föreningsstämma i föreningen Mindshift Gotland

Årets föreningsstämma hölls digitalt, den 18 mars klockan 16-18.  Dokumentationen hittar du via länken nedan och protokollet från mötet publiceras inom kort.

Om MindShift Gotland

Läs mer om hur det hela började och hur viljan att hjälpa andra skapade helt nya tankegångar, nya nätverk och nya samarbeten. Samarbeten som i sin tur har gett upphov till en rörelse med fokus på att skapa förutsättningar för psykisk hälsa.

Du kan hjälpa till!

Ingen kan gör allt, men alla kan göra något. Läs mer om hur du som privatperson, arbetsgivare eller  organisation/förening kan sprida kunskap kring psykisk hälsa genom projektet Guldhjärnan.

Behöver du stöd?

Är du eller någon anhörig i behov av stöd kopplat till psykisk hälsa? Syftet med MindShift Gotland är inte att hjälpa enskilda individer utan snarare att arbeta förebyggande så att problem inte ens ska behöva uppstå. Däremot ger vi gärna tips på andra aktörer som kan erbjuda stöd.

Mindshift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Föreningen startades av ett nätverk med organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och är öppen för alla som vill bidra