MindShift Gotland – lokal samverkan för psykisk hälsa

MindShift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Bakom föreningen står ett nätverk av organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och vi jobbar gränsöverskridande för att gemensamt utforma ett långsiktigt och hållbart arbete för god och jämlik psykisk hälsa på Gotland.

Bli en Guldhjärna! Utbildning i Första hjälpen för psykisk hälsa

Vi har som mål att utbilda 6000 gotlänningar i Första hjälpen i psykisk hälsa, eller MHFA (Mental Health First Aid) som det ofta kallas. Vi tror att det kommer att bidra till en ökad förståelse i samhället och att vi vågar prata om psykisk hälsa på ett helt annat sätt.

Redan nu finns ett flertal utbildningar i MHFA att anmäla sig till och fler kommer att arrangeras efter hand. Om du vill veta mer om projektet Guldhjärnan, utbildningarna i MHFA eller kanske till och med anmäla dig till en kurs, läs mer här.

Om MindShift Gotland

Läs mer om hur det hela började och hur viljan att hjälpa andra skapade helt nya tankegångar, nya nätverk och nya samarbeten. Samarbeten som i sin tur har gett upphov till en rörelse med fokus på att skapa förutsättningar för psykisk hälsa.

Du kan hjälpa till!

Ingen kan gör allt, men alla kan göra något. Läs mer om hur du som privatperson, arbetsgivare eller  organisation/förening kan sprida kunskap kring psykisk hälsa genom projektet Guldhjärnan.

Behöver du stöd?

Är du eller någon anhörig i behov av stöd kopplat till psykisk hälsa? Syftet med MindShift Gotland är inte att hjälpa enskilda individer utan snarare att arbeta förebyggande så att problem inte ens ska behöva uppstå. Däremot ger vi gärna tips på andra aktörer som kan erbjuda stöd.

#mindshiftsverige

Mindshift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Föreningen startades av ett nätverk med organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och är öppen för alla som vill bidra