Föreningsstämma MindShift Gotland 2022

Styrelsen för Mindshift Gotland inbjuder till föreningsstämma, torsdagen den 12 april kl. 15-17.

Plats: Länsförsäkringar Gotland kontor på österväg 17 i Visby.

Anmälan till: kerstin.nyberg@lfgotland.se

Välkomna!