Föreningsstämma MindShift Gotland 2022

Styrelsen för Mindshift Gotland inbjuder till föreningsstämma, torsdagen den 12 april kl. 15-17.

Plats: Länsförsäkringar Gotland kontor på österväg 17 i Visby.

Anmälan till: kerstin.nyberg@lfgotland.se

Välkomna!

Mindshift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Föreningen startades av ett nätverk med organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och är öppen för alla som vill bidra