Guldhjärnan

Guldhjärnan är projekt som drivs inom ramen för rörelsen Mind//Shift Gotland, med målet att sprida kunskap om psykisk hälsa. Projektet bygger på ett utbildningsprogram som heter Mental Health First Aid (MHFA), eller Första hjälpen till psykisk hälsa på svenska. Programmet har utvecklats i Australien och drivs idag från Karolinska institutet.

Vår vision är att vi gemensamt ska utbilda 6000 personer, under fem års tid. Startskottet går i samband med Guldhjärnegalan den 14 december, då vi hoppas kunna samla in pengar som kan användas för utbilda så många “guldhjärnor” som möjligt Gotland.

Alla kan bidra

Psykisk ohälsa är något som berör hela samhället och som även genererar stora kostnader inom den svenska vården. Dessutom är det inte bara den enskilda som drabbats som påverkas av detta. När en person drabbas av psykisk ohälsa påverkar det såväl familj, vänner och arbete, ofta under en ganska lång tid. Lösningen tror vi ligger i att samarbeta. Vården kan inte ensamt lösa de problem som finns utan vi måste sätt att arbeta förebyggande och skapa förutsättningar för psykisk hälsa, redan innan skadan är skedd.

Vi har som mål att utbilda 6000 gotlänningar i något som heter MHFA, Mental Health First Aid. Detta är en utbildning, likt HLR, där det handlar om identifiera psykisk ohälsa, ge stöd i svåra stunder och sist men inte minst hjälpa en drabbad person att komma till rätt instans så att den kan få professionell hjälp.

För att lyckas med detta behöver vi först och främst utbilda instruktörer. Dessa kan i sin tur använda sina kunskaper för att utbilda andra människor, exempelvis inom företag, organisationer eller föreningar. Det är även möjligt för företagare att köpa instruktörsutbildningen och arbeta med materialet på konsultbasis.

Exempel på hur du kan bidra

Företagare/Organisation

Som företagare eller organisation kan du välja att stötta projektet ekonomiskt. Detta skapar förutsättningar för att kunna utbilda fler guldhjärnor på Gotland. Det är även möjligt att gå instruktörsutbildningen, för att sedan kunna arbeta med materialet gentemot andra aktörer som inte själva vill investera i en egen instruktör. Ta gärna kontakt med någon av av våra kontaktpersoner för mer information.

Arbetsgivare

Som arbetsgivare sitter på du en enorm resurs, i form av dina medarbetare. Större företag har kanske möjlighet att själva investera i en instruktörsutbildningen för att sedan jobba internt med de egna medarbetarna. Ett annat alternativ är att utbilda sina medarbetare i MHFA med hjälp av en konsult, vilket även passar företag som inte vill eller kan investera i en egen instruktör.

Förening

Gotland har ett otroligt starkt föreningsliv med över 750 aktiva föreningar. Detta skapar inte bara viktiga sociala sammanhang utan också en bra grund för att arbeta med MHFA. Som förening kan en välja att utbilda enskilda representanter/ledare, eller egna instruktörer.

Privatperson

Vi vet att många privatpersoner kommer att vilja gå utbildningen och förhoppningen är att löpande kunna erbjuda utbildningsplatser. Ett tips är att undersöka möjligheterna via din arbetsgivare, idrottsförening eller liknande. Vi rekommenderar även att hålla utkik på mindshiftgotland.se eller Guldhjärnans facebooksida, då vi kan komma att lägga ut restplatser från utbildningar som inte blir fyllda.

Swisha ett bidrag!

Om du vill stötta Guldhjärnan med ett ekonomiskt bidrag går det alldeles utmärkt att swisha till 123-5246343. Pengarna går då till föreningen MindShift Gotland och öronmärks till projektet Guldhjärna.

Utbildningar

Under hösten arrangeras ett flertal utbildningar inom ramen för MindShift Gotland och Guldhjärnan. Samtliga administreras av Sensus Studieförbund.

Utbildning i  Första hjälpen till psykisk hälsa

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

19 september i Hemse (en lördag och två kvällar). 

24 september i Visby med inriktning äldres psykiska hälsa(Dagtid)

30 september i Roma med inriktning äldres psykiska hälsa(Dagtid) 

10 oktober i Fårösund (en lördag och två kvällar). 

17 oktober i Visby (en lördag och två kvällar) 


Instruktörsutbildning – Första hjälpen till psykisk hälsa

Instruktörskursen omfattar en veckas heltidsutbildning. Kursen ger behörighet till att organisera och genomföra egna Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser. Avsikten är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

Läs mer om instruktörsutbildningen

Kontakt

Kontaktpersoner för projektet Guldhjärnan. Kontakta oss via info@mindshiftgotland.se.

Veronica Herman

Region Gotland

Henrik Stangel

Länsförsäkringar Gotland

Anne Dungner Hjellström

Visby Stift

Eva-Mari Karlsson Kempi

Visby Domkyrkoförsamling

Henrik Swedborg

Brand & Sjukvårdsakademien

Mindshift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Föreningen startades av ett nätverk med organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och är öppen för alla som vill bidra