Guldhjärnan

Guldhjärnan är projekt som drivs inom ramen för rörelsen Mind//Shift Gotland, med målet att sprida kunskap om psykisk hälsa. Projektet bygger på ett utbildningsprogram som heter Mental Health First Aid (MHFA), eller Första hjälpen till psykisk hälsa på svenska. Programmet har utvecklats i Australien och drivs idag från Karolinska institutet. Vår vision är att under fem års tid utbilda 6000 personer.

Aktuellt

Utbildning – Första hjälpen till psykisk hälsa

Under utbildningen får du lära dig att se tecken på psykisk ohälsa, hur du möter en person som visar tecken på psykisk ohälsa och hur du hjälper vidare till professionell vård.

Kursstart 31 januari. På distans. 4 kurstillfällen om totalt 16 timmar.


Utbildning – Första hjälpen till psykisk hälsa (Ungdom)

Under utbildningen får du lära dig att se tecken på psykisk ohälsa, hur du möter en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa och hur du hjälper vidare till professionell vård. Kursen anordnas på uppdrag av Region Gotland, är kostnadsfri och vänder sig till förälder på Gotland som har ungdomar i åldern 13-18 år.

  • För tillfället inga tillgängliga kurser

Interna utbildningar – Region Gotland

Anmälan sker via utbildningssidan på Region Gotlands intranät.

Utbildning för företag

Om du som arbetsgivare vill arrangera en egen utbildning för dina medarbetare kan du anlita en certifierad instruktör. Nedan har du kontaktuppgifter till instruktörer som kan åta sig externa uppdrag:

Mikael Bergmanmikael@bergmancoaching.com
Virág Bergqvistkontakt@hallbarpsykiatri.se
Unn Dahlmanunndahlman@gmail.com
Annelie Hanebringanneliehelhetochhalsa@gmail.com
Madeleine Juniwikmadeleine@juniwik.se
Anette Löwensteinannette.lowenstein@menovum.se
Sara Matthingsaragotland@hotmail.com
Nina Philipninaphilip@hotmail.com
Benjamin Ulbrichtbenjamin.ulbricht@gotlandsfredscenter.org
Eva Wetterdaleva@wetterdal.se
Madeleine Andrée Särlandmadeleine.sarland@gmail.com
Tove Eloa Öbergtove@akkameditation.se

Övriga aktiviteter

Med viss regelbundenhet arrangerar vi aktiviteter för dig som exempelvis är instruktör eller har gått utbildningen tidigare.

Alla kan bidra

Psykisk ohälsa är något som berör hela samhället och som även genererar stora kostnader inom den svenska vården. Dessutom är det inte bara den enskilda som drabbats som påverkas av detta. När en person drabbas av psykisk ohälsa påverkar det såväl familj, vänner och arbete, ofta under en ganska lång tid. Lösningen tror vi ligger i att samarbeta. Vården kan inte ensamt lösa de problem som finns utan vi måste sätt att arbeta förebyggande och skapa förutsättningar för psykisk hälsa, redan innan skadan är skedd.

Vi har som mål att utbilda 6000 gotlänningar i något som heter MHFA, Mental Health First Aid. Detta är en utbildning, likt HLR, där det handlar om identifiera psykisk ohälsa, ge stöd i svåra stunder och sist men inte minst hjälpa en drabbad person att komma till rätt instans så att den kan få professionell hjälp.

För att lyckas med detta behöver vi först och främst utbilda instruktörer. Dessa kan i sin tur använda sina kunskaper för att utbilda andra människor, exempelvis inom företag, organisationer eller föreningar. Det är även möjligt för företagare att köpa instruktörsutbildningen och arbeta med materialet på konsultbasis.

Exempel på hur du kan bidra

Företagare/Organisation

Som företagare eller organisation kan du välja att stötta projektet ekonomiskt. Detta skapar förutsättningar för att kunna utbilda fler guldhjärnor på Gotland. Det är även möjligt att gå instruktörsutbildningen, för att sedan kunna arbeta med materialet gentemot andra aktörer som inte själva vill investera i en egen instruktör. Ta gärna kontakt med någon av av våra kontaktpersoner för mer information.

Arbetsgivare

Som arbetsgivare sitter på du en enorm resurs, i form av dina medarbetare. Större företag har kanske möjlighet att själva investera i en instruktörsutbildningen för att sedan jobba internt med de egna medarbetarna. Ett annat alternativ är att utbilda sina medarbetare i MHFA med hjälp av en konsult, vilket även passar företag som inte vill eller kan investera i en egen instruktör.

Förening

Gotland har ett otroligt starkt föreningsliv med över 750 aktiva föreningar. Detta skapar inte bara viktiga sociala sammanhang utan också en bra grund för att arbeta med MHFA. Som förening kan en välja att utbilda enskilda representanter/ledare, eller egna instruktörer.

Privatperson

Vi vet att många privatpersoner kommer att vilja gå utbildningen och förhoppningen är att löpande kunna erbjuda utbildningsplatser. Ett tips är att undersöka möjligheterna via din arbetsgivare, idrottsförening eller liknande. Vi rekommenderar även att hålla utkik på mindshiftgotland.se eller Guldhjärnans facebooksida, då vi kan komma att lägga ut restplatser från utbildningar som inte blir fyllda.

Swisha ett bidrag!

Om du vill stötta Guldhjärnan med ett ekonomiskt bidrag går det alldeles utmärkt att swisha till 123-5246343. Pengarna går då till föreningen MindShift Gotland och öronmärks till projektet Guldhjärna.

Kontakt

Kontaktperson för projektet Guldhjärnan är Eva Wetterdal. Kontakta oss via info@mindshiftgotland.se.