Om MindShift Gotland

MindShift är i grunden en rörelse som på olika sätt verkar för psykisk hälsa. Startskottet gick i samband med Almedalsveckan 2019, då ett drygt 20-tal organisationer från hela landet gick samman och arrangerade ett event under fyra dagar. Arrangemanget var otroligt välbesökt och uppskattat och involverade utöver själva seminarierna även inslag av innovation. Genom metoden Open Innovation skapades nya frågeställningar och ny kunskap i realtid och det var fritt för deltagarna att delta i detta.

Det som startade som ett utmanande och väldigt tidspressat projekt har nu växt till en nationell rörelse med flera regionala kluster. Drivkraften är, och har hela tiden varit, viljan att göra gott för andra. Här på Gotland har en förening bildats, för att agera plattform åt olika projekt inom området psykisk hälsa och för att skapa förutsättningar för nya typer av tvärfunktionell samverkan.

Du kan bidra

Föreningar, företag och organisationer kan söka medlemskap i föreningen och delta aktivt i arbetet. Det går även att stötta projekten ekonomiskt.

Styrelse

Antal styrelsemedlemmar uppgår till 5-7 st, som utses på medlemsstämman. En valberedning utses som föreslår valbara kandidater. Styrelsens ordförande är Eva Wetterdal.

Medlem

Som medlem arbetar man aktivt för att stödja arbetet i föreningen. Medlemskapet är förknippat med ett ansvar, en mindre kostnad och ett åtagande att aktivt lägga ned tid och resurser i föreningens arbete. Man kan ansöka om medlemskap där man beskriver hur man vill vara med och bidra med tid och resurser till gagn för föreningens målsättningar. Styrelsen anslår även i vilken omfattning man behöver stöd från tid till annan för att bättre matcha insats och behov.

Ansök om att bli medlem

Ambassadör/stödjare

Ambassadörskap är ett enkelt och tydligt sätt att kunna bidra rent allmänt till föreningen, eller mer specifikt till ett visst projekt. Genom ambassadörskapet kan man bidra ekonomiskt eller på annat sätt. Man kan välja att bidra i olika engagemangsnivåer beroende på det enskilda projektets utformning.

Stadgar

Föreningens stadgar (PDF, 222kB)

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon inom MindShift Gotland angående medlemskap eller olika möjligheter att bidra? Du når oss enklast via e-post, på adressen info@mindshiftgotland.se.

Om du är intresserad av projektet Guldhjärnan och hur du kan bidra, läs mer på mindshiftgotland.se/guldhjarnan.

Är du i behov av stöd?

Mindshift Gotland kan inte erbjuda hjälp till enskilda individer men det finns ett flertal möjligheter genom andra organisationer.

Organisationer som kan ge stöd inom psykisk hälsa