Behöver du stöd?

Är du eller någon anhörig i behov av stöd kopplat till psykisk hälsa? Mindshift Gotland kan inte erbjuda hjälp till enskilda individer men det finns ett flertal möjligheter genom andra organisationer.

Mind – Förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. www.mind.se

Svenska kyrkan – Erbjuder olika typer av stöd, bland annat genom Jourhavande Präst. www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Vårdguiden – en tjänst från Sveriges regioner, där du kan läsa om hälsa och sjukdomar samt om hur du kan hitta vård. www.1177.se

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) –  vänder sig till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa. www.gotland.se/bup

Riksförbundet Balans – Intresseorganisation som jobbar med information och stöd inom psykisk hälsa. www.balansriks.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – Intresseorganisation vars mål är att förbättravardagen för människor med psykisk ohälsa. www.rsmh.se

Svenska OCD-förbundet – Rikstäckande organisation som arbetar för att stödja människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser. www.ocdforbundet.se

Ångestförbundet ÅSS – En stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående. www.angest.se