Start 17 mars – Online (Zoom)

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. 6 kurstillfällen, kvällstid 18:30 – 21:00.

Mindshift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Föreningen startades av ett nätverk med organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och är öppen för alla som vill bidra